Vitrines frigorífiques per xarcuteria, carnisseria i pastisseria

Característiques constructives

Les vitrines frigorífiques per xarcuteria d’ AUGUSTA poden ser produïdes a nivell de fred de dues formes: Estàtic o Aire Forçat. A nivell constructiu d’altres dues: Completa (amb el seu propi peu d’acer) o Suspesa (necessita la fabricació al local d’una petita paret de suport d’ obra). La principal característica constructiva de les vitrines frigorífiques AUGUSTA són la seva fabricació a mida. Per tant l’adaptabilitat és total a la morfologia del local. En conseqüència, oferim desenvolupaments comercials sense importar l’existència d’elements físics “columnes, cantonades …” que d’una altra manera condicionarien la disposició de la maquinària.

Els avantatges d’aquestes característiques constructives són variades. Especialment rellevant és augmentar les virtuts comercials del producte alimentari ofert. Ja que exposem en una sola línia visual tota la gamma; aus, carnisseria, xarcuteria, formatges o brioixeria i pastissos com una sola, no hi ha salts visuals que desorientin al consumidor final.

Morfologia constructiva

Les vitrines frigorífiques per xarcuteria d AUGUSTA estan construïdes sobre una base estructural que serveix de nexe d’unió de tots els altres elements. Aquesta base anomenada Sandvitx, posseeix un acabat exterior perimetral de Poliester, un endosquelet metàl·lic i un cor intern en poliuretà que li serveix d’aïllament tèrmic. Sobre el Sandvitx, són fixats tots els components que donen la forma final a les vitrines frigorífiques a mida.

Fugim de l’obsolescència programada. Quan l’operador pensi en canviar la vitrina frigorífica, que aquesta estigui com el primer dia.

Per la part exterior, zona exposició producte, es fixa mitjançant cargols d’acer inoxidable les diferents tipologies de perfilerías metàl·liques. La seva comesa és la subjecció dels vidres davanters, oferint una cinemàtica d’obertura perfecta per a l’ús diari. En conseqüència per a totes les activitats: obertura, tancament de vidres, càrrega de producte, la retirada del mateix i la neteja.

Per la part interior, el Sandvitx, permet fixar elements com l’evaporador. La comesa és la producció de fred i les pantalles d’alumini que tapen aquest.

Per la part superior, el Sandvitx ens serveix per donar suport, col·locar i unir el sobre de treball. En conseqüència la zona on recolça els aliments l’operari, que sol ser de pedra, granit, silestone, neolith.

 

 

TRANSPORT

Per fer viable el transport de les vitrines frigorífiques per carnisseria, es fabriquen per seccions (trossos). D’aquesta manera es traslladen per parts. Un cop col·locades en la seva ubicació definitiva quedaran unides visualment com una única peça.

Les nostres vitrines frigorífiques AUGUSTA són unides mitjançant una laminació de fibra de vidre i gelcoat catalitzat. L’ avantatge d’aquesta morfologia constructiva és que, un cop implantada en la seva posició final, es genera finalment una sola peça estanca. El resultat assegura una major longevitat de la vitrina frigorífica i un estalvi energètic. Això succeeix, en no existir unions cargolades en cada un dels mòduls de vidre, cosa que si passa en un altre tipus de vitrines.

Materials de les nostres vitrines frigorífiques per xarcuteria

 

Tots els materials utilitzats en la construcció de les vitrines per xarcuteria d’ AUGUSTA posseeixen els corresponents certificats CE i compleixen les característiques necessàries per a l’homologació sanitària. Pel que estan seleccionats per aconseguir la màxima qualitat del producte final i longevitat a l’ús intensiu.

En aquest tipus de vitrina artesanal, no es busca com en un altre tipus de vitrines l’obsolescència programada. Més aviat s’intenta que quan l’operador  pensi en canviar de vitrina, aquesta estigui com el primer dia. Passem a detallar els materials, les característiques i els avantatges derivats d’elles.

 

VIDRES

Tots els vidres són securitzats, de manera que durant el procés de temperat dels mateixos evitem possibles accidents a causa d’un hipotètic trencament que deixés al descobert arestes en forma de ganivet que poguessin fer mal a algú.

PERFILS

Tots els perfils utilitzats són d’alumini d’un alt gramatge, la majoria massissos. Per tant s’aconsegueix la buscada estanquitat de tots els elements i una gran resistència a l’ús.

CARGOLS

Tots els cargols utilitzats està fabricats en acer inoxidable. En consecencia evitem la possible incidència de l’òxid al pas del temps.

SANDVITX

A la part interior d’aquest element està ubicat un esquelet de bigueta UPN de ferro 50 mm x 25 mm. Amb paret de 5 mm totalment submergida” al poliuretà de densitat 35 kg / m2.

La part exterior del Sandvitx, pell que recobreix perimetralment tota la base, és de fibra de vidre amb recobriment de gelcoat marca Ferro, que posseeix certificació d’ús alimentari i un gruix total de 5 mm. Aquest sistema permet una total estanquitat del conjunt. A més permet la possible regeneració del material davant d’un possible accident, com ara: la caiguda de ganivet de punta.

EVAPORADORS

Aquest element és el cor de la producció de fred de les vitrines frigorífiques per xarcuteria. Està constituït de dues peces fonamentals, el tub de coure i el aletejat d’alumini.

En el cas del tub de coure, ens assegurem que aquest tub sigui d’un gruix de 0,43 mm enfront de 0,30 o 0,35mm de la resta de vitrines de la competència. Tingues en compte que a més, que el coure és extret de la mina i no reciclat, aquest últim més barat i fet i fet problemàtic.

Finalment referent al aletejat d’alumini, a les nostres vitrines és de 0,30 mm de gruix enfront de 0,20 o 0,25mm de la resta de vitrines. En conclusió, augmentem significativament la seva longevitat.

 

 

VÀLVULES D'EXPANSIÓ

És l’element que propicia la producció de fred a l’evaporador. Es subministren una vàlvula per secció, sent l’element on el frigorista ha de fer la connexió per subministrar el refrigerant a les vitrines.

Les vitrines frigorífiques AUGUSTA vénen de sèrie amb vàlvules electròniques, regulant a la perfecció la producció del fred. Millorem en conclusió tant la rapidesa de producció del fred com l’energia consumida, arribant fins a un 30% d’estalvi. A més, a les vitrines AUGUSTA, estan col·locades fora de la banyera on s’exposen els productes refrigerats. Per tant aconseguim un accés perfecte en cas d’avaria.

Les vàlvules d’expansió mecàniques que s’instal·len, si hi ha un requeriment tècnic que així ho justifiqui, són amb compensador de pressió. Aquest element compensador permet ajustar més la producció de fred a les necessitats reals que sol·licita el termòstat de la unitat de control. Per tant, en cas d’estar obligats a l’instal·lació d’aquest tipus de vàlvules, aquestes estan dins de la banyera on es produeix el fred.

UNITAT DE CONTROL

S’instal·la depenent de les necessitats de la unitat productora de fred, segons compatibilitat. Tingues en compte que sempre és digital. Es busca que compleixi totes les funcions i paràmetres, incloent a més intervals d’atur per desglaç.

TAULELL DE TREBALL

En el cas de les vitrines frigorífiques per xarcuteria d’ AUGUSTA, aquest element s’adapta a les necessitats, tant decoratives com ergonòmiques de treball.

De sèrie, el taullel de treball és asimètric, estrenyent en diferents zones de la vitrina per al millor accés en el moviment repetitiu d’accés al producte exposat.

De sèrie, el taullel es fabrica en Silestone amb 2/3 cm de gruix. A més, ve tallat a la mida màxima, això permet tenir en un nombre de juntes inferior i una aparença de ser una única peça. Els avantatges d’aquest material respecte a altres són diverses, entre les més importants se situen:

 

  • Gran resistència a l’impacte i a la ratlladura, presència de quars en la seva composició.
  • Homogeneïtat d’acabats (material sintètic).
  • Resistència a les taques. Es tracta d’un material no porós. Especialment rellevant és la protecció addicional bacteriostàtica.
FRONTAL DECORATIU

El frontal decoratiu, està format per una placa base de tauler. A més, se li suma per l’exterior un laminat d’alta pressió, amb acabat a definir segons projecte decoratiu o gust del client

Contacti amb nosaltres

8 + 7 =

Oficines Centrals

Carrer Adolfo Perez Esquivel, 86 (Parque Empresarial)

28232 Las Rozas MADRID

Horari

De Dilluns a Divendres De 8:00h. a 18:00h.

Truca'ns

+34 91 755 79 28

wpChatIcon

Pin It on Pinterest